Bestaande 

concepten

betaalbaar én beschikbaar maken 

Wat is de Bouwstroom?

De Bouwstroom is een initiatief van het Netwerk Conceptueel Bouwen (NCB) met een intensief en inspirerende samenwerking met Aedes. Het NCB werkt met verschillende programma’s aan daadwerkelijke verandering die moeten leiden tot betaalbare woningbouw. 

 

Ieder programma kent een eigen veranderdoel. De Bouwstroom beoogt reeds bestaande concepten meer betaalbaar en op grotere schaal beschikbaar te maken.

 

 

Inkopen van bouwstromen

Veel van de beschikbare productiecapaciteit wordt maar beperkt benut omdat projecten los van elkaar worden aanbesteed. De vraag is zo moeilijk uit te lijnen dat fabrieken - of andere delen van de productieorganisatie - niet op volle kracht draaien. De Bouwstroom wil een máximaal gebruik van de bestaande productiecapaciteit bereiken. Zo wordt de productieoutput vergroot en de productiekosten verlaagd. 

 

De deelnemende corporaties bundelen hun projecten tot complete bouwstromen per concept. 

De conceptaanbieder optimaliseert met hun comakers en in samenspraak met de gebundelde corporaties zijn planning tot een gelijkmatige flow. 

Routekaart Nieuwbouw

Opdrachtgevers maken maar beperkt duidelijk hoe hun vraag naar nieuwbouw zicht ontwikkelt. Conceptaanbieders durven daarom maar beperkt te investeren in uitbreiding van de productiecapaciteit, bang de investering weer te verliezen als de woningbouwmarkt krimpt. De Bouwstroom wil de bouwcapaciteit over langere tijd op elkaar afstemmen zodat opschalen wordt bevorderd. Daarvoor werkt ze met de Routekaart Nieuwbouw, die de behoefte aan nieuwbouw bij de deelnemers over een langere periode in beeld brengt.

 

Gestart in 2019

In 2019 zijn we gestart met het opdoen van ervaring en met het optimaliseren van de flow en met het daarin betrekken van de industrie. Iedere corporatie wordt gevraagd ten minste één project in te brengen. Aanbieders maken op de Conceptenboulevard de prestaties van hun aanbod duidelijk zodat corporaties kunnen kiezen. Ingekochte projecten worden gebundeld met bouwstromen die aanbieders zelf al enigszins gevuld hebben.

De Woonstandaard voor ordening van vraag en aanbod

In 2019 zal de focus liggen op Product Markt Combinatie 3/4 en 8/9 uit de Woonstandaard.

 

Wat doet de bouwstroom?

Getekend Verslag #HoeDan

Werkplan

Presentatie 

maart 2019